ดนตรีมีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน มีคุณค่าต่อชีวิตไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า เหงาและรัก

ดนตรีนั้นเป็นสื่อภาษาสากลที่ชนทุกชาติทุกภาษาสามารถรู้เรื่องเจริญ ถึงแม้บางทีก็อาจจะกล่าวกันไม่รู้เรื่อง แม้กระนั้นสามารถด้วยกันเล่นดนตรีได้ เพลงเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้สุภาพ สุขุมดับทุกข์ได้ชั่วประเดี๋ยวการรู้จักฟังดนตรีด้วยความนิยมชมชอบแล้วก็รู้สึกจับใจในรสของเพลงนั้น มีสาระสำหรับชีวิตอย่างยิ่งหมายถึงในชีวิตประจำวัน ดนตรีมีสาระสำหรับในการผ่อนคลายอารมณ์ ตอนที่รู้สึกเครียดหรือรุ่มร้อนด้วยความฉุนเฉียว ดนตรีก็ช่วยทาจิตใจให้เย็นลง เป็นเพื่อนในเวลาเหงาหงอย กระตุ้นให้รู้สึกครึกโครมอาจหาญเวลาที่กลัวภัย ของกินมีสาระทางร่างกายฉันใด ดนตรีก็มีคุณประโยชน์ทางจิตใจฉันนั้น

เนื่องจากว่าเมื่อพวกเราได้ฟังเพลงที่เพราะ พวกเรารู้สึกตื้นตันแล้วก็รู้สึกกริ่มปีติยินดี เหมือนกันกับเมื่อพวกเรามองเห็นสิ่งที่สวยทำให้ชีวิตมีความมีชีวิตชีวาน่าภิรมย์ยิ่งนัก ดนตรีเป็นภาษานานาประเทศ รู้เรื่องกันได้ไม่เลือกเชื้อชาติ เป็นตัวกลางสำหรับความเกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันของมนุษย์โลกทั้งโลก ไม่แบ่งอายุ ไม่แบ่งชนชั้นทางสังคม และก็เชื้อชาติ ดังจะมองเห็นได้จากการบรรเลงดนตรี ร่วมกลุ่มกันระหว่างนานาประเทศซึ่งบอกกันคนละภาษา

แม้กระนั้นภาษาดนตรีนั้นทุกคนรู้เรื่อง ดนตรีแสดงถึงความพร้อมใจกัน และก็ที่สำคัญยิ่งเป็นในโลกของดนตรีนั้นเป็นโลกที่ความสันติ ศิลป์การดนตรีเป็นข้อสำคัญยิ่งส่วนใดส่วนหนึ่งที่การดำรงชีวิตของ ผู้มีวัฒนธรรมในด้านวิชาความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินอันสูงค่า เป็นขนบประเพณีที่ทำขึ้น เป็นการวางรากฐานที่ความเจริญก้าวหน้า แล้วก็เป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรม อันเป็นสมจินตนาการบวกกับดนตรี ได้แก่ ท่อน intro ขึ้นด้วยกีตาร์โปร่งกรีดสายใสร้องเพลงแบบอะคูสว่ากล่าวจะเป็นบรรยากาศสบายบรรเทาท่ามกลางสมุทรหรือแนวเขา ลมพัดเบาๆในยามค่ำ ส่วนเรื่องอารมณ์สื่อถึงอารมณ์รักใสแอบโศกสลด แม้กระนั้นหากเป็นจังหวะ rock หรือ metal หนักจะกำเนิดความฮึกเหิม แปลงความขุ่นเคืองความแค้น ให้มาเป็นพลัง กำเนิดความเป็นจริงเป็นจังมีความแน่ใจ

เพลงเป็นภาษาสากลที่ให้ติดต่อสื่อสารกันทั่วทั้งโลก สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผู้คนก็เลยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการดำนงชีพทุกวัน มนุษย์มีความใกล้ชิดกับดนตรี ทั้งยังในด้านการเรียน การติดต่อสื่อสาร การแสดงออก การแสดงความรู้ความเข้าใจชั้นสูงที่บุคคลควรกระทำได้ กิจกรรมดนตรีช่วยระบายอารมณ์ เป็นการเครียดน้อยลงระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเวลาว่าง กล่าวโดยย่อ ดนตรีเป็นกิจกรรมความบันเทิงที่ควรมีพร้อมกันกับสังคม รวมทั้งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่มีหน้าที่ต่อบุคคล ชุมชนรวมทั้งชาติ สามารถสร้างเสริมให้บุคคลมีรสนิยม มีเสน่ห์ มีคุณวุฒิแล้วก็สามารถทำให้หลักการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายกำเนิดความพร้อมเพรียง เพราะว่าในตอนที่ฟังเพลงนั้น สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งเป็นสารส่งผลให้เกิดความสบายออกมา